Doelstellingen

Doelstelling
De Stichting Jeugd-MX-Zeeuws-Vlaanderen, afgekort JMXZVL, wil de motorcrosssport bevorderen voor de jeugd van 5 t/m 20 jaar uit Zeeuws Vlaanderen. Dit wordt o.a. gedaan door het in stand houden van een jeugdmotorcrossteam en het aanbieden van trainingsfaciliteiten.
De JMX vindt het belangrijk om ontwikkelingen op motorcrossgebied te initiëren, te volgen en de kennis over te dragen aan de jeugdige crossers en hun ouders/begeleiders. Daarbij zijn “op verantwoorde wijze motorcrossen” en “samenhorigheid” belangrijke pijlers binnen de stichting. Wij verwachten dan ook dat de deelnemers en hun ouders/begeleiders de uitgangspunten in deze notitie onderschrijven en hieraan actief een bijdrage leveren.
Van de teamleden en hun ouders/begeleiders wordt ook verwacht dat zij zich door hun inzet, sportiviteit en overige gedragingen tijdens MX-activiteiten waardige vertegenwoordigers van het team zullen betonen en dat zij zich zullen inzetten voor het belang van het team en de stichting en alles zullen nalaten dat zich tegen het belang van het team of de stichting zou kunnen verzetten.

Teamkleding
Al de als teamtenue uitgereikte kleding blijft eigendom van de stichting en is te allen tijde door het bestuur van de Stichting opvraagbaar. Zolang de teamkleding in het bezit is van het teamlid, is hij verantwoordelijk voor het gepaste gebruik en onderhoud ervan. Het is de bedoeling dat het teamshirt zoveel mogelijk wordt gedragen tijdens trainingen en wedstrijden. Logisch om zoveel mogelijk reclame te maken voor onze sponsors. Omdat er ook leden zijn die een eigen sponsorshirt hebben is het bij wedstrijden in Zeeland verplicht om het teamshirt minstens 1 manche te dragen.

Aansprakelijkheid
De deelnemer aan de JMX-activiteiten dient zich bewust te zijn van de risico’s die zijn verbonden aan de uitoefening van de motorcrosssport. Het risico op ongevallen is onlosmakelijk verbonden aan het deelnemen van deze activiteiten. Door ondertekening van een formulier verklaart de deelnemer dat hij/zij bekend is met dit risico en dit risico aanvaardt en voor eigen rekening neemt. Door ondertekening verklaart de deelnemer zich verder akkoord met het feit dat de JMX in geen enkel geval aansprakelijk is voor de schade van de deelnemer. Dit geldt mede voor zaak- en letselschade die de deelnemer lijdt tijdens of ten gevolge van deelname aan activiteiten.

Verzekering
Hiervoor is aangegeven dat deelname de nodige risico’s met zich meebrengt. De JMX stelt daarom dat elke deelnemer verplicht is om een districtslicentie afgesloten te hebben bij de KNMV. De KNMV heeft voor alle licentiehouders een tweetal verzekeringen afgesloten, namelijk een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. De JMX maakt u erop attent dat er beperkingen en voorwaarden verbonden zijn aan deze KNMV verzekeringen. Voor meer informatie: www.knmv.nl

Trainingen
Tijdens de gegeven trainingen, volgt men te allen tijde de instructies op van de trainer(s). Wij maken gebruik van openbare trainingscircuits, hier gelden ook regels waar wij ons aan dienen te houden. Houd rekening met andere rijders, zowel je teamleden als andere rijders die vrij komen trainen. En blijf er aan denken een training is geen wedstrijd!! Kijk altijd goed als je de baan inrijdt of wilt verlaten, je bent niet alleen aan het trainen!!!
Als we klaar zijn met onze wekelijkse buitentraining dan zorgen we ervoor dat alles netjes wordt achter gelaten. Hiervoor vragen we ook de ouders om te helpen waar nodig. Alle rommel nemen we mee naar huis, we zorgen ervoor dat op de plaatsen waar we in en uit de baan zijn gereden de linten weer terug zijn gespannen en, mochten er sporen buiten de baan gereden zijn dan dit herstellen en terug vlak maken. Het is ook de bedoeling van motorcross dat men in de baan zo hard mogelijk gaat dus hoeft men buiten de baan geen sporen te maken. Blijf netjes tegenover de verantwoordelijken/vrijwilligers van het circuit. Als lid vertegenwoordig je het hele Jeugd-mx team, houdt er rekening mee dat heel de groep voor iets verantwoordelijk gesteld kan worden. Mocht er iets voorvallen, neem dan contact op met iemand van het bestuur of de trainer(s).

Huisregels Jeugd MX ZVL
●Teamshirts wordt tijdens trainingen en wedstrijden zoveel mogelijk gedragen en bij wedstrijden in Zeeland minstens 1 reeks!
●Tijdens de trainingen worden alle instructies, gegeven door de trainer(s), opgevolgd.
●Een training is bedoeld om te leren, en er wordt dus geen wedstrijd gereden.
●Bij het inkomen of het verlaten van de baan, altijd goed kijken naar andere rijders. We zijn meestal niet alleen op de baan!
●Wanneer de JMX-training klaar is zorgen wij ervoor dat de baan netjes wordt achtergelaten. Denk hierbij aan linten, sporen buiten de baan enzovoort.
●In de baan wordt er gas gegeven, buiten de baan niet!
●Als lid vertegenwoordig je het hele JMX-team. Dus wanneer iets voorvalt tijdens trainingen, contacteer je iemand van de JMX. Dit kan een trainer zijn of een bestuurslid.
●Voor deelname aan de training van de JMX is het verplicht om een KNMV-licentie te hebben.
●De deelnemer is bekend met het feit dat de JMX in geen enkel geval aansprakelijk is voor de schade van de deelnemer, zowel zaak- als letselschade tijdens of ten gevolge van deelname aan activiteiten.
* Deze regels zijn van kracht bij een training van het t JMX-team. Maar onthoudt deze regels ook wanneer men zelf gaat trainen of wedstrijd rijden. Zo zorgen we ervoor dat we overal een graag geziene gast blijven.

Klik hier om dit document te downloaden.

deridder
mrt_metals.fw
Logo haardhout4u
Speedheat_200x100.fw
RNR motorsport
Rijschool Wheels 200x100
bcsmx-racing_200x100
Noordenne_200x100
Bloomz_200x100.fw
KTTC_200x100.fw
Saman_Compiet_200x100
Logo Warrens shirt 2018.fw
spuiterij verheije
wombat
bijvank
Keurslager de Zeeuw
mx4ever
mbz
hubo
resaxel
cczn
debraal
openeer
vincent
Stockman verhuur.fw
pleintje
stefan
Paviljoenhoeve_200x100
De Letter.fw
Govaert
LoudeVos_nw.fw